Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, de nieuwsbrief te versturen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te realiseren.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ankerplaats aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Ankerplaats of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ankerplaats.
Wil je artikelen delen dan is dat toegestaan mits je vermeldt dat het artikel/ de tekst van www.AnkerplaatsvoorHSP.nl of http://www.jerustterugdoorstilte.nl afkomstig is en een duidelijke en werkende link plaatst naar deze website of weblog.
Bijv. bron: www.AnkerplaatsvoorHSP.nl

Fotogedichten copyright
Op de fotogedichten berust nadrukkelijk copyright. Geen van deze fotogedichten mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevens gestand of anderszins. Dit geldt zowel voor de foto’s als voor de gedichten. Aanvragen voor toestemming dienen worden gericht aan Ria Nagel van Ankerplaats. Voor de contactgegevens zie deze website.