Stilte en rust horen bij mij…


Ria NagelVerstillen in de polder

Als kind, ik zal zo’n jaar of 11 geweest zijn, leende ik eens het roeibootje van de buren en vaarde ik de polder in. Even ontsnappen aan het gezin – even alleen zijn. Het is een moment dat in mijn herinnering staat gegrift. Het zachte zonlicht, die lege verte, het water, het zachte ruisen van het riet, die zwarte voren in het land, en die lavende stilte…dat een gevoel van rust en sereniteit van binnen gaf. Het hoort echt bij mij, dat zoeken naar de stilte en het alleen zijn.

Draaikolk van activiteiten
Later in mijn leven, toen ik in mijn drukke praktijk voor logopedie en stottertherapie werkte, werd ik regelmatig heen en weer geslingerd tussen bijna overwerkt zijn en mijn behoefte aan rust en verstilling. Het gaat zo gemakkelijk: ingaan op nieuwe dingen. Nog een cursus volgen, daar een lezing geven, nog een werkgroepje of een oefengroepje. Administratie moeten doen en verslagen maken. Nadenken over complexe behandelingen. Aandacht aan partner, familie en vrienden willen geven… Voor ik het wist was ik meegezogen in een draaikolk van activiteiten die me voortdurend aan de gang hield.

Behoefte aan dwaaltijd
Dan kwam daarna vanzelf weer een grote behoefte aan ‘dwaaltijd’: tijd waarin ik niets hoefde, waarin ik kon dromen, en verstillen. Maar het me los rukken uit de draaikolk van activiteiten kostte me steeds weer moeite. Een 4 daagse retraite in de natuur hielp me daar enorm bij: een tijdoase, en vanuit die oase kon ik weer opnieuw voelen: ja dit is voor mij belangrijk, de essentie. Daar ga ik mijn tijd en energie aan geven!

Retraites helpen me mijzelf te hervinden
Sindsdien helpen retraites mij om te schakelen van ‘wat vraagt de wereld allemaal’ naar ‘wat heb ik nodig?’. Dan verstil ik, kom tot rust en weet weer wat voor mij de essentie is.

Hoog sensitief
Ik ben hoog sensitief. Wat een opluchting was dat toen ik dat ontdekte! (in 2002, met dank aan het boek Hoog Sensitieve Personen van Elaine Aaron). Mijn behoefte aan alleen zijn en stilte, aan inkeer, reflectie en verstilling… het is niet raar!

Vooral lawaai, maar ook andere prikkels, ik heb er snel last van. Stemmingen en emoties van anderen voel ik aan en ze beïnvloeden mijn eigen stemming. Ik weet al snel wat anderen nodig hebben en voor ik het weet ben ik druk doende daarvoor te zorgen. En ik wil alles zo graag goed doen. Aldoor maar rennen en doen is mijn valkuil, ik raak mezelf dan kwijt!

Tot mezelf komen door rust en stilte
Rust, stilte en alleen zijn helpen me weer tot mezelf te komen. Te voelen wat ik nodig heb.
In de loop der tijd heb ik leren ontdekken wat ik nodig heb om me goed te voelen met mijn hoogsensitiviteit en richt mijn leven daarop in. Sindsdien ben ik ook steeds meer te weten gekomen wat hoog sensitiviteit inhoudt. En die valkuil? Die herken ik nu en soms val ik er nog in, maar lang niet meer zo vaak!

Mijn droom: een Ankerplaats voor HSP’s
Door de jaren heen ontstond een verlangen, een grote droom: ik wil hoog sensitieve mensen helpen met verstillen en naar binnen te keren. In de stilte hun innerlijke stem te horen en zo te weten wat ze nodig hebben. Zichzelf te hervinden. En zo is Ankerplaats geboren: een ankerplaats voor gevoelige mensen.

Trainingen en opleidingen
Ik vind het heerlijk om activiteiten te ontwikkelen waarin HSP’s zichzelf kunnen hervinden. Om stilte en rust te bieden. In mijn leven heb ik een groot aantal cursussen en trainingen gevolgd, en ervaringen opgedaan die me daarbij helpen. Ik noem de belangrijkste:

  • Opleiding tot stottertherapeut: daar leerde ik o.a. de begeleidende vaardigheden om mensen te coachen tot verandering en adem- en ontspanningsoefeningen te geven.
  • 1 Gestalt therapeutisch jaar en 1 jaar opleiding tot Gestalt therapeut: ik leerde over psychologische processen in de mens.
  • Cursus Focussen volgens Gendlin 1 en 2: ik leerde te luisteren naar mijn lijf en mijn gevoelens (de innerlijke stem).
  • Training lichaamswerk voor Therapeuten: ik leerde over de grote wisselwerking tussen lichaam en geest, en welk effect lichaamswerk op de geest kan hebben.
  • Training ‘ op zoek naar vloeiendheid’ : ik leerde over de karakterstructuren, de sterke en zwakke kanten ervan en hoe dit met o.a. lichaamswerk te beïnvloeden.
  • Opleiding tot biografie kundige : ik leerde over de levensloop en hoe je die kunt onderzoeken met behulp van een vraag. Ik leerde biografie practica te begeleiden. Verder leerde ik kunstzinnige oefeningen en natuuroefeningen ontwerpen.
  • Cursus Speaking Circles: ik leerde hoe je vanuit je hart kunt spreken.
  • De opleiding tot professioneel meditatieleraar bij het Nederlof centrum in Amsterdam (afgestudeerd in april 2015). Ik leerde daar allerlei vormen van meditatie: actieve meditaties (o.a. van Osho) , zittende en liggende (stilte)meditatie en ontspanning en  begeleiden. De basis van de meditatie is aandacht, en liefdevolle opmerkzaamheid.

Regelmatig ga ik in retraite, dat is een grote inspiratiebron, en ik mediteer dagelijks. Wekelijks doe ik aan Biodanza: luisteren naar je gevoel en daaraan expressie geven in de dans. De muziek en de oefeningen inspireren mij.

Lees over de ervaringen van mijn klanten!