Algemene voorwaarden Ankerplaats meditatie en retraite. Versie oktober 2017


Voorwaarden Meditatie lessen: Latifa serie

1 Door deelname aan de meditatielessen van Ankerplaats meditatie en retraite ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2 Deelname aan de meditatielessen bij Ankerplaats is op eigen risico. De aanwijzingen van de meditatiebegeleider dienen te worden opgevat als voorstellen die de deelnemer uit vrije wil opvolgt. Het is van belang dat de deelnemer altijd de eigen grenzen in acht neemt, en indien nodig een hulpverlener raadpleegt. Als een deelnemer deze grens zelf overschrijdt, en zichzelf of andere personen schade berokkent, draagt hij/zij zelf de verantwoording voor het risico en alle consequenties, die hieruit voortvloeien. Dit geldt ook voor materiële schade. Ankerplaats kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

NB.!Sommige meditatievormen zijn niet geschikt voor mensen met hartklachten of aanleg voor psychoses. Soms kunnen ook andere fysieke klachten een belemmering zijn. Stel de docent op de hoogte als je denkt dat daar aanleiding toe is!


3 De betaling: per hele serie.  Dit kan via bankoverschrijving NL25RABO 0145 0849 30 ten name van Ankerplaats te Heerhugowaard. Of met iDEAL via de met de factuur meegestuurde betaling. Of contant. De betaling moet voor de eerste les op de rekening van Ankerplaats zijn bijgeschreven.

4 Lessen missen is vaak wel mogelijk maar graag vooraf even overleggen.

5 Lessen inhalen: is alleen mogelijk als dezelfde serie nogmaals wordt gegeven. Ook nu weer: graag vooraf even overleggen.

6 Annulering:
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: dan blijft het eventuele inschrijfgeld verschuldigd.
• Bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering tot 1 tot 2 weken voor aanvang: 80% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of bij opzegging tijdens de workshop of cursus, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht.

Voorwaarden meditatiedagen

7 De betaling van de meditatiedag dient voor aanvang van de meditatiedag binnen te zijn. Betaling kan via bank (ideal of overschrijving) of contant.

8 Voor de meditatiedagen geldt een annuleringsregeling: 
Kun je onverhoopt niet meedoen aan de meditatiedag dan kun je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen.
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: dan blijft het eventuele inschrijfgeld verschuldigd.
• Bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering tot 1 tot 2 weken voor aanvang: 80% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of bij opzegging tijdens de workshop of cursus, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht.

9 Bij niet doorgaan van de meditatiedag: Tot een week voor aanvang van een workshop of cursus kan beslist worden om deze niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, of als zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In dat geval ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

10 Ankerplaats meditatie en retraite is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemers. Schade die door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, aan de eigendommen van Ankerplaats meditatie en retraite wordt toegebracht, dient door de deelnemer te worden vergoed.

11 Ankerplaats behoudt zich het recht voor om bij (herhaaldelijk) niet naleven van de algemene voorwaarden of huisregels de toegang tot de lessen te ontzeggen.

12 HUISREGELS meditatielessen- en dagen.
1 Kom op tijd. Zo kun je rustig aankomen en kan de les op tijd beginnen.
2 In de avond is de buitendeur is minimaal kwartier voor aanvang van de les open.
Overdag is het gebouw vrijwel altijd vanaf 8.30u geopend. Ben je vroeg dan kun je altijd even wachten in de kantine (rechts onderaan de trap)
3 Mobiele telefoons dienen in de meditatiezaal uit te staan. Deze pas buiten de meditatieruimte weer aanzetten.
4 Schoeisel is niet toegestaan in de meditatieruimte. Schoenen, jassen s.v.p. in de hal voor de meditatieruimte zetten of hangen. Indien gewenst mag de tas met waardevolle spullen mee naar binnen.
5 Voor de dorst tussendoor kun je een flesje water mee naar binnen nemen.
6 Neem een grote handdoek mee voor op meditatiemat, zo blijven de matten schoon en hygiënisch. Je kunt ook je eigen meditatiematje meenemen.

Voorwaarden Retraites en Retraitedagen

13 Inschrijving retraite/retraitedag:
Kan telefonisch of  d.m.v. het sturen van een email, of via de website.  (zie contactformulier en contactgegevens )
Vermeld duidelijk: voor welke retraite u zich inschrijft, uw naam, adres, email adres en telefoonnummer.
Na inschrijving via de website ontvangt u per omgaande via de mail de eerste informatie.
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief.
Uitgebreide  informatie over de retraite ontvangt u twee weken voor aanvang van de retraite.

14 Tarieven retraites/retraitedagen:
De actuele tarieven van de retraites/ retraitedagen zijn te vinden op de website.

15 Annuleringsregeling retraites/retraitedagen:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: dan blijft het eventuele inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
  • Bij annulering tot 1 tot 2 weken voor aanvang: 80% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of bij opzegging tijdens de workshop of cursus, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht.
  • Verblijfskosten kunnen alleen worden terugbetaald afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het cursuscentrum.

Opzeggingen: dienen per e-mail te geschieden.

16 Niet doorgaan van de retraite(dag): Tot een week voor aanvang van een workshop of cursus kan beslist worden om deze niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, of als zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In dat geval ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

17 Betaling: op NL25RABO 0145 0849 30 ten name van Ankerplaats te Heerhugowaard, onder vermelding van de retraite/retraitedag.
Voor de meerdaagse retraites geldt: Bij boeking van meer dan 4 weken vooraf de datum van de retraite vragen we een aanbetaling van €100,- te betaling binnen 1 week na ontvangst van de factuur.

18 Akkoord voorwaarden: Met het betalen gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.

Voorwaarden bestelling Fotogedichten:

19 Copyright: Het is niet toegestaan om de foto’s op welke wijze en in welke vorm dan ook, te verveelvoudigen, zonder toestemming van Ria Nagel.

20  Betaling en verzending: U betaalt vooraf via overmaking op NL25RABO 0145 0849 30, t.n.v. Ankerplaats. De prijzen zijn inclusief portokosten. Nadat het bedrag op de rekening van Ankerplaats is bijgeschreven is worden de fotogedichten verstuurd.

21 Retourneren van de kaarten: binnen 14 dagen na ontvangst. Neem dan vooraf, binnen 3 dagen na ontvangst, contact met me op (telefonisch of via email). Het aankoopbedrag wordt dan op uw rekening teruggestort. De portokosten voor terugzending, zijn voor rekening van de klant.

22 Aan de verzending wordt veel zorg besteed. Mocht er toch iets mis gaan met de bestelling, neemt u dan alstublieft contact met mij op. Ankerplaats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging bij PostNL.