Algemene voorwaarden Ankerplaats meditatie en retraite. Versie mei 2018


Voorwaarden Retraites en Retraitedagen

Inschrijving retraite/retraitedag: 
Kan telefonisch of  d.m.v. het sturen van een email, of via de website.  (zie contactformulier en contactgegevens )
Vermeld duidelijk: voor welke retraite u zich inschrijft, uw naam, adres, email adres en telefoonnummer.
Na inschrijving via de website ontvangt u per omgaande een (automatische) mail met de eerste informatie.

Na  inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur.
Betaling dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur op de rekening van Ankerplaats te zijn bijgeschreven.
Pas na betaling is uw aanmelding compleet.

Uitgebreide  informatie over de retraite, en om u op de retraite voor te bereiden, ontvangt u twee weken voor aanvang van de retraite.

Tarieven retraites/retraitedagen:
De actuele tarieven van de retraites/ retraitedagen zijn te vinden op de website.

Vroegboekkorting van 10%: bij inschrijving én betaling minimaal 6 weken voor aanvang van de retraite.
Vroegboekkorting wordt alleen bij de meerdaagse retraites toegepast.

Annuleringsregeling retraites/retraitedagen:

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: je krijgt het cursus geld terug, minus    .
 • Bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
 • Bij annulering tot 1 tot 2 weken voor aanvang: 80% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of bij opzegging tijdens de workshop of cursus, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht.
 • Verblijfskosten kunnen alleen worden terugbetaald afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het cursuscentrum.

let op! de annuleringsregeling wordt per 7-11-2018 als volgt gewijzigd: 
Bij annulering ongeacht het tijdstip rekenen we altijd € 25,00 administratie kosten.

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang: je krijgt het cursus geld terug (minus € 25,00 administratie kosten)
 • Bij annulering tussen 3 tot 6 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd, plus € 25,00 administratiekosten.
 • Bij annulering tot 1 tot 3 weken voor aanvang: 75% van het totale cursusgeld is verschuldigd, plus € 25,00 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 0- 1 week voor aanvang, , of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht, plus € 25,00 administratiekosten.
 • Bij of bij opzegging tijdens de workshop of cursus wordt er geen geld teruggegeven.
 • Verblijfskosten kunnen alleen worden terugbetaald afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het cursuscentrum.
 • Wanneer je zorgt voor een plaatsvervanger krijg je het volledige cursus geld terug.

Opzeggingen: dienen per e-mail te geschieden.

Niet doorgaan van de retraite(dag): Tot twee weken voor aanvang van een workshop of cursus kan beslist worden om deze niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, of als zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In dat geval ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort.

Betaling: op NL25RABO 0145 0849 30 ten name van Ankerplaats te Heerhugowaard, onder vermelding van de retraite/retraitedag.

Akkoord voorwaarden: Met het betalen gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.


Voorwaarden Meditatie lessen: Latifa serie

Door deelname aan de meditatielessen van Ankerplaats meditatie en retraite ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Deelname aan de meditatielessen bij Ankerplaats is op eigen risico. De aanwijzingen van de meditatiebegeleider dienen te worden opgevat als voorstellen die de deelnemer uit vrije wil opvolgt. Het is van belang dat de deelnemer altijd de eigen grenzen in acht neemt, en indien nodig een hulpverlener raadpleegt. Als een deelnemer deze grens zelf overschrijdt, en zichzelf of andere personen schade berokkent, draagt hij/zij zelf de verantwoording voor het risico en alle consequenties, die hieruit voortvloeien. Dit geldt ook voor materiële schade. Ankerplaats kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

NB.!Sommige meditatievormen zijn niet geschikt voor mensen met hartklachten of aanleg voor psychoses. Soms kunnen ook andere fysieke klachten een belemmering zijn. Stel de docent op de hoogte als je denkt dat daar aanleiding toe is!


De betaling: per hele serie.  Dit kan via bankoverschrijving NL25RABO 0145 0849 30 ten name van Ankerplaats te Heerhugowaard. Of met iDEAL via de met de factuur meegestuurde betaling. Of contant. De betaling moet voor de eerste les op de rekening van Ankerplaats zijn bijgeschreven.

Lessen missen is vaak wel mogelijk maar graag vooraf even overleggen.

Lessen inhalen: is alleen mogelijk als dezelfde serie nogmaals wordt gegeven. Ook nu weer: graag vooraf even overleggen.

Annulering:
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: dan blijft het eventuele inschrijfgeld verschuldigd.
• Bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering tot 1 tot 2 weken voor aanvang: 80% van het totale cursusgeld is verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, of bij opzegging tijdens de workshop of cursus, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen: het totaalbedrag wordt volledig in rekening gebracht.

HUISREGELS meditatielessen- en dagen.

1 Kom op tijd. Zo kun je rustig aankomen en kan de les op tijd beginnen.
2 In de avond is de buitendeur is minimaal kwartier voor aanvang van de les open.
Overdag is het gebouw vrijwel altijd vanaf 8.30u geopend. Ben je vroeg dan kun je altijd even wachten in de kantine (rechts onderaan de trap)
3 Mobiele telefoons dienen in de meditatiezaal uit te staan. Deze pas buiten de meditatieruimte weer aanzetten.
4 Schoeisel is niet toegestaan in de meditatieruimte. Schoenen, jassen s.v.p. in de hal voor de meditatieruimte zetten of hangen. Indien gewenst mag de tas met waardevolle spullen mee naar binnen.
5 Voor de dorst tussendoor kun je een flesje water mee naar binnen nemen.
6 Neem een grote handdoek mee voor op meditatiemat, zo blijven de matten schoon en hygiënisch. Je kunt ook je eigen meditatiematje meenemen.

Voorwaarden bestelling Fotogedichten:

Copyright: Het is niet toegestaan om de foto’s op welke wijze en in welke vorm dan ook, te verveelvoudigen, zonder toestemming van Ria Nagel.

Betaling en verzending: U betaalt vooraf via overmaking op NL25RABO 0145 0849 30, t.n.v. Ankerplaats. De prijzen zijn inclusief portokosten. Nadat het bedrag op de rekening van Ankerplaats is bijgeschreven is worden de fotogedichten verstuurd.

Retourneren van de kaarten: binnen 14 dagen na ontvangst. Neem dan vooraf, binnen 3 dagen na ontvangst, contact met me op (telefonisch of via email). Het aankoopbedrag wordt dan op uw rekening teruggestort. De portokosten voor terugzending, zijn voor rekening van de klant.

Aan de verzending wordt veel zorg besteed. Mocht er toch iets mis gaan met de bestelling, neemt u dan alstublieft contact met mij op. Ankerplaats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging bij PostNL.